De toekomst


Missie

H. van Haarst  is een civiel-technisch aannemingsbedrijf, gespecialiseerd in de bouw van infrastructurele en waterbouwkundige betonwerken. Wij hebben het realiseren van een kwalitatief goed product hoog in het vaandel staan. Het streven is om onze klanten door dit product tevreden te stellen en tegelijkertijd een gezonde bedrijfsvoering niet uit het oog te verliezen.

Door een goed gestructureerde organisatie en goed geschoolde vaklieden streeft ons bedrijf naar een optimaal kwaliteitsniveau, een optimaal efficiëntieniveau en naar een goede zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van al onze medewerkers en ook voor het milieu. Daartoe is een geïntegreerd KAM-Zorgsysteem opgezet.

In principe voeren we de werken zelfstandig uit. Echter, waar nodig, zoeken we de juiste partners, met aanvullende disciplines, om de werken tot stand te brengen. Goede communicatie en de juiste samenwerking vormen de basis voor een goed eindresultaat naar de wens van onze klanten. We hebben de overtuiging dit te kunnen waarborgen door onze mensen goed op te leiden en voortdurend bij te scholen naar de passende kwalificaties. Dat waarborgt ons vertrouwen in een goed eindresultaat.Toekomstvisie

Als gespecialiseerd aannemersbedrijf in de civiele betonbouw heeft Van Haarst zich een positie verworven in een markt die met name de overheden als opdrachtgever kent. We zijn in die gespecialiseerde markt een kleinere speler met een bijpassende “overhead”, ofwel een platte organisatie met korte communicatielijnen.  Vanuit deze platte organisatie en ook de goede relaties met diverse “vaste” onderaannemers en leveranciers, kunnen we een zeer concurrerende kostprijs op de markt brengen.

De markt is grillig en de toekomst is voor een ieder onzeker, maar gezien het specialisme en de geschetste concurrentie liggen er volop mogelijkheden voor Van Haarst om zich te  kunnen manifesteren in de toekomst.

We kunnen de meer geïntegreerde werken (werken met meerdere specialismen) in sommige gevallen niet alleen aan. Vandaar dat we meerdere vaste relaties hebben met anders gespecialiseerde bedrijven, zoals (stalen) bruggenbouwers, wegenbouwers en werktuigbouwers. We voeren de werken uit voor zowel de centrale overheden (Rijkswaterstaat en Provincies) als de lokale overheden (diverse gemeenten), maar ook voor de diverse regionale Waterschappen en voor Vitens (waterleidingbedrijf). De spreiding aan opdrachtgevers draagt er toe bij dat we ook naar de toekomst toe de continuïteit gewaarborgd zien.Strategie

In de dynamische markt van dit moment wil Van Haarst zich profileren als een betrouwbare partner op het gebied van de civiele betonbouw. De markt zal  de komende jaren veranderen van een “nieuwbouw”markt naar een markt van onderhoud en renovatie. Van Haarst wil zich als specialist in deze markt  manifesteren als probleemoplosser in het traject van ontwerp tot uitvoering inclusief de nodige nazorg door innovatief en creatief  met de klanten mee te denken.

Door de jarenlange ervaring beschikken we over de benodigde deskundigheid. Een honkvast, goed opgeleid, personeelsbestand levert daar z’n bijdrage aan. We zien dan ook als kerntaak om de medewerkers continu te ontwikkelen, onder andere door bijscholing tot een hoger niveau, om zodoende voor iedereen binnen het bedrijf uitdagingen te genereren.

Van Haarst streeft naar duurzame relaties met haar klanten en ook met haar zorgvuldig geselecteerde leveranciers en onderaannemers. De duurzame relaties met leveranciers en onderaannemers vinden we essentieel om een goede afstemming te krijgen in het gehele bouwproces met gelijkgezinde bouwpartners.


Duurzaamheid manifesteert zich bij Van Haarst eveneens door het feit dat we zeer bewust omgaan met de diverse energiestromen binnen de bedrijfsvoering en de daarbij gepaard gaande CO2-emissie. Van Haarst is gecertificeerd  voor niveau 3 op de CO2-prestatieladder en streeft ernaar om op termijn niveau 5 te behalen.


Bij ons staat de mens centraal. De veiligheid van onze medewerkers en omgeving gedurende het bouwproces achten wij van het grootste belang. Dit wordt gewaarborgd door het creëren van een veilige en verantwoorde werkomgeving, onder andere door risicobeheersing van alle werkprocessen. Van Haarst ziet mogelijkheden om het prefabriceren van betonconstructies meer vorm te geven. In onze bijzonder goed geoutilleerde werkplaats aan de Kanaalstraat in Enschede met expansiemogelijkheden, deskundig personeel, een betoncentrale in de nabijheid en een loswal aan het Twentekanaal zien we volop mogelijkheden om de prefabricage van betonproducten uit te breiden.