Sinds 1914 een betrouwbare en deskundige partner


Het voormalige familiebedrijf H. van Haarst werd in 1914 opgericht door naamgever Hendrik van Haarst.


De werkzaamheden bestonden in de beginjaren met name uit het maken van prefab betonproducten (lateien, vloeren, dakpannen, tegels). In de loop der jaren werden de werkzaamheden verlegd naar het aannemen van werken op locatie, zijnde betonwerken en bijkomende bouwkundige werken. De bouw van de eerste rioolwaterzuivering werd al in 1938 uitgevoerd.

Van Haarst heeft zich in de jaren na de 2e wereldoorlog gemanifesteerd op het gebied van de civiele betonbouw. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw werden vele rioolwaterzuiveringen gebouwd voor even zo vele gemeentelijke opdrachtgevers. Ook pompstations en reinwaterkelders behoorden tot het pakket aan opdrachten.


In de jaren zeventig was er sprake van een enorme uitbreiding van het wegennet in Nederland, met inherent daaraan de grote vraag naar bruggen en viaducten. Ook bij deze infrastructurele betonwerken kon Van Haarst zich manifesteren in de markt. Het bedrijf had de kennis, ervaring en capaciteit qua mankracht in huis om projecten van klein tot groot naar alle tevredenheid van de opdrachtgevers uit te voeren.


In de jaren tachtig, met een haperende economie, kwam het accent meer te liggen op kleinschalige werken. Uitbreiding/ renovatie van rioolwaterzuiveringen, de bouw van gemalen, pompstations. Ook dan is Van Haarst in de markt om werken in de infrastructuur (bruggen, viaducten, tunnels) voor zowel Rijkswaterstaat, provincies als gemeenten uit te voeren.


De negentiger jaren kenmerken zich in een voorzichtige pas op de plaats, gevolgd door een geleidelijke groei in activiteiten en bedrijfsomvang naar de eeuwwisseling. Steeds meer opdrachtgevers -Waterleidingbedrijven, Waterschappen, provincies en gemeenten, maar ook diverse bouwbedrijven en wegenbouwers , doen een beroep op de kennis en ervaring die Van Haarst rijk is.


Ook op het gebied van Design & Construct-werken ( ofwel UAV-GC-contracten) weet Van Haarst volop te scoren. Hierbij schromen wij niet om bij de veelal veelzijdige waterbouwkundige werken vanuit onze zelfstandige positie in de markt de kennis en specialismen daar te halen waar ze aanwezig is. Op het gebied van de betonbouw en ook de waterbouw wordt Van Haarst veelal gevraagd om in bouwteamverband problemen op te lossen.


Onder leiding van de huidige eigenaar-directeuren, de heren E. Eikenaar en B. Anbergen, staat het bedrijf op de drempel van verdere groei, waarin de uitbreiding van de werkzaamheden door het aannemen van veelzijdige werken, ook Design & Construct en in bouwteamverband, steeds meer gestalte zal krijgen. Aangevuld met de overige specialismen kan Van Haarst zijn opdrachtgevers op een breed gebied van de betonbouw en de waterbouwvan dienst zijn. Een betrouwbare, deskundige partner, die zijn sporen in de branche ruimschoots heeft verdiend.