Goed georganiseerd


Aannemersbedrijf H.van Haarst is een onderneming met een goed doordachte en overzichtelijke organisatiestructuur, met helder omschreven taken en verantwoordelijkheden.


Deze opzet vertaalt zich in een open communicatie, die geen ruimte laat voor onduidelijkheden. Gemaakte afspraken worden nagekomen en de communicatie, zowel onderling als met de opdrachtgevers, verloopt via korte lijnen.


Calculatie, werkvoorbereiding, planning, inkoop en acquisitie vormen het takenpakket van het bedrijfsbureau. In direct overleg met de technisch directeur worden van hieruit de projecten voorbereid en aangestuurd.


Het kader wordt gevormd door het managementteam, bestaande uit een algemeen directeur en een technisch directeur. In een goed samenspel, met als basis kennis, ervaring en inzet, zetten zij de lijnen uit van een project en begeleiden de mensen op de werkvloer en op locatie bij het correct uitvoeren van de werkzaamheden.


Kenmerkend voor en tevens de kracht van het bedrijf, is de goede vakkennis. Op de werkvloer lopen echte specialisten rond. Betontimmerlieden die de finesses van het vak in de praktijk hebben geleerd en die uitermate bedreven zijn in het maken van de vaak ingewikkelde bekistingen; de basis van elk betonwerk.


Een solide basis


Betontimmerlieden zijn in de betonbranche belangrijke pijlers.

Het zijn echte vaklieden, die van begin tot en met de oplevering een belangrijke rol spelen bij een project.


De betontimmerlieden bij Van Haarst zijn goed opgeleide, gemotiveerde vakkrachten. Mannen met een jarenlange praktijkervaring, die hun kennis en know-how doorgeven aan de nieuwkomers in het bedrijf. Daarmee wordt een solide basis verder versterkt; een basis waarop letterlijk en figuurlijk gebouwd kan worden.


Design & Construct

Tot de opdrachtgevers van Van Haarst behoren (Semi)overheidsinstellingen als rijk, provincie, gemeenten, waterschappen, zuiveringsschappen en waterleidingbedrijven maar ook wegenbouwbedrijven. Het werkgebied beslaat de provincies Overijssel, Drenthe, Gelderland, Groningen en de Flevopolders.


Opdrachten worden grotendeels verkregen via (openbare) aanbestedingen, maar ook middels participatie in bouwteamverband.

Behalve om deelopdrachten kan het ook gaan om veelzijdige Design & Construct opdrachten, waarbij Van Haarst het hele traject van ontwerp tot en met complete uitvoering voor z'n rekening neemt.


Als hoofdaannemer maakt het bedrijf gebruik van de diensten van collega-bedrijven als het gaat om specialistische, niet betongerelateerde werkzaamheden zijnde grond- en wegenwerk, heiwerkzaamheden en bemalingen.


Betonrenovatie

Van Haarst heeft een jarenlange ervaring in het uitvoeren van betonwerken en beton-renovatiewerkzaamheden. Door de jarenlange ervaring heeft Van Haarst volop kennis van beton en betononderhoud opgebouwd en worden voor diverse opdrachtgevers eveneens inspecties van kunstwerken uitgevoerd.


De certificering voor de BRL 3201 is succesvol afgerond.

Van Haarst is per 13 mei 2019 gecertificeerd voor de BRL 3201.