- Organisatie

- Onze lopende projecten

- Vacatures

- Kom met ons in contact

Bedrijfgegevens

BTW: NL 8048.25.385 B01

KvK: Enschede 060 80070

IBAN: NL 77 ABNA 0445 0334 28

G-Rekening:  NL 78 ABNA 0994 1470 15

Kanaalstraat 329

7547 AT Enschede

info@hvanhaarst.nl

053 4312 315

- Welkom

2. CO2 rapportage 2017

3. CO2 rapportage 2018

Publicaties:

1. Ketenanalyses:

- Ketenanalyse beton

- Materiële emissies

2. Materiële emissies:

- Bouw Circulair - Betonketen West-Overijssel

3. Deelname aan sector-/ keteninitiatief:

- Rijkswaterstaat - Circulair Viaducten
Veiligheid is meer dan alleen het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega's onder veilige omstandigheden werken. Dagelijks zijn we actief en proactief bezig met veiligheid en regelmatig zijn we bij elkaar om het thema veiligheid nog meer te integreren in onze bedrijfsvoering. We doen er alles aan om verwijtbare ongevallen te voorkomen., zodat iedereen 's avonds weer veilig naar huis kan.

Veiligheid

MVO

Wij zijn sterk op het gebied van stages, leerlingbegeleiding en het invullen van onze sociale plicht bij opdrachtgevers (SROI). Al vroegtijdig gaan wij met onze opdrachtgevers om tafel om de SROI in te vullen, zodat we er een win/win-situatie van kunnen maken. Daarnaast bieden we uitstekende begeleiding aan stagiair(e)s, afstudeerders of starters. Zo is Van Haarst ook een erkend SBB Leerbedrijf.

Duurzaamheid

Van Haarst heeft zorg voor het milieu en streven naar een beter milieu hoog in het vandaal staan. Waar mogelijk leveren wij een bijdrage aan een beter milieu. Wij bouwen met oof voor duurzaamheid en het hanteren van circulaire principes. Dit geldt niet alleen op ons kantoor en op de bouwplaats, maar ook voor de omgeving.

Op het gebied van duurzaamheid zijn we gecertificeerd voor de hoogste trede van de C02-prestatieladder, waarmee we aantoonbaar oog voor duurzaamheid hebben. Dit doen we niet alleen omdat we dit moeten, bovenal omdat we dit willen.

Communicatie:

Bel ons: (053) 4312 315

Specialisten in (civiele-) betonwerken

4. CO2 rapportage 2019

1. CO2 programma c.q. het plan van aanpak 2020

Stuur een e-mail: info@hvanhaarst .nl     

5. CO2 rapportage 2020

Contactgegevens