Nieuwbouw Spoelwaterbehandeling PB Vitens Apeldoorn

Opdrachtgever:

Vitens

Opdrachtsom:

€1.100.000

 

Contractvorm:

MV onderhands

 

Werkzaamheden:

Betonwerk, civieltechn. , WTB en E-installatie

Werkspecifiek:

Uitvoering als hoofdaannemer van de nieuwbouw spoelwaterbehandeling, zijnde 2 ronde slibtanks met afdekking, incl. de installaties en aansluitend leidingwerk.