Duurzaamheid, Veiligheid & MVO

Duurzaamheid

Van Haarst heeft zorg voor het milieu en streven naar een beter milieu hoog in het vandaal staan. Waar mogelijk leveren wij een bijdrage aan een beter milieu. Wij bouwen met oof voor duurzaamheid en het hanteren van circulaire principes. Dit geldt niet alleen op ons kantoor en op de bouwplaats, maar ook voor de omgeving.

Veiligheid

Veiligheid is meer dan alleen het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag: je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s onder veilige omstandigheden werken. Dagelijks zijn we actief en proactief bezig met veiligheid en regelmatig zijn we bij elkaar om het thema veiligheid nog meer te integreren in onze bedrijfsvoering. We doen er alles aan om verwijtbare ongevallen te voorkomen., zodat iedereen ’s avonds weer veilig naar huis kan.

MVO

Wij zijn sterk op het gebied van stages, leerlingbegeleiding en het invullen van onze sociale plicht bij opdrachtgevers (SROI). Al vroegtijdig gaan wij met onze opdrachtgevers om tafel om de SROI in te vullen, zodat we er een win/win-situatie van kunnen maken. Daarnaast bieden we uitstekende begeleiding aan stagiair(e)s, afstudeerders of starters. Zo is Van Haarst ook een erkend SBB Leerbedrijf.

Communicatie:

Publicaties:

  1. Ketenanalyses:                                                                                                                      ketenanalyse beton

   2. Materiele emissies:                                                                                                                                           Materiele emissies

   3. Deelname aan sector-/ keteninitiatief:                                                                                                     Bouw circulair – betonketen West-Overijssel                                                                                            Rijkswaterstaat – Circulair Viaducten                                                                                                        BN Werkgroep CO2 – Circulaire Economie                                                                                                 Duurzame leverancier- CO2                                                                                                                         Stichting Pioneering – Masterclass Circulaire Economie van Infra Futurelabs                                 Betonvereniging – Hergebruik betonnen viaduct liggers                                                                       Agenda + Notulen CO2 Werkgroep 02-12-2022                                                                                        Agenda + Notulen CO2 Werkgroep 09-06-2023