Uitbreiding RWZI Zwolle

Opdrachtgever:

WS Groot Salland

Opdrachtsom:

€1.800.000

 

Contractvorm:

Openbaar, UAV

 

Werkzaamheden:

Engineering, betonwerk, civieltechn.

Werk specifiek:

Nieuwbouw tbv uitbreiding RWZI Zwolle, inhoudende een beluchtingscircuit, een nabezinktank en diverse putten, goten en aanpassingen bestaande installaties