Expertise

Expertise

Van Haarst is sterk in betonwerk en is werkzaam in verschillende branches. Ons specialisme hebben we onderverdeeld in de navolgende expertises;

Civiel

      Al jaren bouwt Van Haarst aan de infrastructuur van Nederland.          Van ontwerp tot en met uitvoering zijn wij betrokken en kunnen            vanuit onze kennis klanten ook bijstaan bij het beheer en                        onderhoud. Onze civieltechnische werkzaamheden bestaan o.a.          uit;

  • Bruggen
  • Viaducten
  • Tunnels
  • Duikers
  • Fundaties

Waterbehandeling

     Waterbehandeling is een breed spectrum waarin Van Haarst               werkzaamheden uitvoer. Hierbij kunt u denken aan nieuwbouw             en/of renovatie van;

  • Rioolwaterzuiveringen
  • Reinwaterkelders
  • Stuwen
  • Spoelwaterbehandelingen

Utiliteitsbouw

  De expertise betonbouw past Van haarst ook toe op het gebied        van utiliteitsbouw. Veelal worden wij ingeschakeld bij de volgende    activiteiten;

 • Fundaties van bedrijfshallen en kantoren
 • Aanpassingen (machine)fundaties
 • (parkeer)Kelders
 • Parkeergarages

Betonreparatie en -renovatie

  Van Haarst is gecertificeerd conform de kwaliteitsrichtlijnen                  BRL3201 deel 1. Dit betekent dat wij onze kwaliteit waarborgen en          werken volgens de gestelde eisen. Van Haarst voert de volgende        werkzaamheden uit;

 • Handmatig repareren
 • Spuitwerk
 • Coating
 • Reiniging
 • Kitwerk
 • Slijtlaag

Prefab Beton

    Van Haarst beschikt over een geweldig geoutilleerde werkplaats          van waaruit wij een diversiteit van prefab betonelementen kunnen        produceren. Hierbij kunt u o.a. denken aan;

  • Kolommen
  • Balken
  • Brugliggers
  • Stootplaten

Onderzoek en advies

Van Haarst biedt en ondersteunt u met civieltechnische inspecties voor alle mogelijke betonconstructies binnen infrastructuur en openbare ruimte. Onze betononderhoudskundige adviseert, analyseert en helpt u met maatregelen op het gebied van betononderhoud.