Opdrachtgever:

WS Rijn en IJsel

Opdrachtsom:

€1.600.000

 

Contractvorm:

MV onderhands, UAV-GC

 

Werkzaamheden:

Ontwerp, engineering, civiel, WTB, E-install.

Werk specifiek:

Op bais van UAV-GC gerealiseerd de aanpassing van RWZI Varsseveld van een membraan-zuivering naar een conventionele zuivering. Het werk houdt in de engineering, sloop slibbuffers, aanpassing beluchtingscircuit, nieuwbouw pompput, nabezzinktank, nodige leidingwerk, incl. WTB en E-installatie. uitvoeringstijd in 7 maanden.